Ninth Generation


510. Lars OTTER was born in 1626 in Otterstad, Skaraborgs län, Sweden. He died in 1685 at the age of 59 in Broddetorp, Skaraborgs län, Sweden. He was the kirkoherde (church pastor) in Broddetorp. See page 311.

"Lars Otter son av kyrkoherde Laur Svenonis i Otterstad född där 1625 studerade i Uppsala 1650 Orerade där 1651blev prästvigd på faderns kalles 1652 hovpredikant hos greve Jackob Kasim De La Gardie 1653 och av honom antagen till regementspräst vid Greve L. Lewenhaupts regemente ( Öster Götalands regemente 1660) och förstod denna tjänst i 10 år Begärdes till kyrkoherde i Dala efter sin svärfar 1667 och fick regeringens löfte om succession; Men Fru Anna Bonde på Stora Dala satte sig däremot och kallade sin broders hofpredikant Nils Bechius. Otter beskylldes för att ha olagligt tillpraktiserat sig församlingens vota och således ad male narrata utverkat sig kungligt brev på nämnda församling Men utskickade från Dala frisäga honom från denna beskyllning och förklara att hela församlingen, utom Anna Bonde, begär herr Lars till pastor men herr Nils vilja de icke emottag. Genom Kunglig Majestet dom avgjordes denna sak så att Bechius fick Dala 1668. Otter blev pastor Broddetorp 1670. Om sommaren 1685 blev han lam i vänstra sidan och dog den 14 december samma år. Hans välhuggna gravsten ligger framför altaret i Broddetorps kyrka. Gift 1661 med Anna Dahl dotter till Prosten Erik Scarinius i Dala. Barn: Lars, Erik pastor i Åsarp, Johannes Pastor i Tådene, Beata f 1663 gift med Kyrkoherde Gustav Timell i Hössna, Annika, Margareta."

Lars Otter, son of pastor Laur Svenonis in Otterstad, was born there in 1625, studied at Uppsala 1650,


511. Anna Beata DAHL133 was born in 1635 in Fågerås, Skaraborgs.133 She died in 1673 at the age of 38 in Broddetorp, Skaraborgs län, Sweden. Dahl: gammal prästsläkt från Västergötland, härstammande från kyrkoherde i Dala Ericus Christofori Scarinius, f. 1597, d. 1667, hvars söner antogo namnet Dahl efter födelseorten. En halfbroder till de tre här nedan upptagna bröderna, Olof, upptog efter morfadern namnet Kolmodin och var den bekante filologen, Olof Kolmodin d. y. (se nedan).

Children were:

255

i.

Beata Larsdotter OTTER.

ii.

Erik Larsson OTTER134 was born in 1669 in Broddetorp, Skaraborgs län, Sweden. He died in 1737 at the age of 68. Reference: Edlund: Magister och kyrkoherde.
Died 1737.
Bouppteckning: Redvägs häradsrätt FII:1 (1722-1740) Bild 222 / sid 435 (AID: v143020.b222.s435,
NAD: SE/GLA/11108)

iii.

Johan Larsson OTTER134 was born in 1673 in Broddetorp, Skaraborgs län, Sweden. He died in 1729 at the age of 56 in Tådene, Skaraborgs län, Sweden.