Twelfth Generation


4094. Johan ULFONIUS139 died in 1594 in Södra Wing, Älvsborg län (Väster Götaland), Sweden. Johan ULFONIS died 1594 in Södra Ving, Älvsborg. Family with Ingegerd OLOFSDOTTER (- 1612) Children: Beata JÖNSDOTTER (~1574 - 1644), Sara JÖNSDOTTER (- 1601)

Notes: Var pastor 1569 och erlade 1571 till Elfsborgs lösen ett k Eriks gulden, en 1570 års krona, en daler, 15 lod silfver och 66 rdr i penningar. Han underskref liturgien 1577 och Ups. mötes beslut 1593; blef prost 1590 och dog 1594.
Ur Skara Stifts Herdaminne, sid 480. Source: 04906 Disbyt.

4095. Ingegerd OLOFSDOTTER139 died in 1612 in Södra Wing, Älvsborg län (Väster Götaland), Sweden.

Children were:

2047

i.

Beata JÖNSDOTTER.

ii.

Sara JÖNSDOTTER was born (date unknown).